مقالات

زيبايي در ارتودنسي

در اين سري از مقالات راههاي اريه زيبايي در ارتودنسي باليني پرداخته مى شود اصول زيبايي در ارتودنسی و طرح ريزي درمان كه با فراگير شدن مسايل زيبايي در بين مراجعين ارتودنسي راهنمايي خوبى براي كاربرد كلينيكي دارد از ديگر مطالب ارايه شده مي توان به كاربرد ايمپلنت در ارتودنسي اشاره كرد در طي سه دهه گذشته  توجه به موضوعات زيبايي از  جانب متخصص ارتودنسی ( دكتر ارتودنسي خوب ) و مردم جامعه به نحو چشمگيري افزايش يافته است و اين روند در حال تداوم است اگر چه زيبايي ميتواند بسيار ذهني و وابسته به پنداشتهاي مردم باشد و در بين اقوام مختلف اين امر متغير است با اين حال مي توان خصوصيات و ويژگيهاي خاص افراد جذاب را تعريف نمود اين ويژگيها بايد در طي روند تشخيص و طرح درمان طرح ريزي مكانيك براي درمان ارتودنسي  و تصحيح مشكلاتارتودنسي مد نظر قرار داد مكانيك مهمترين جنبه طراحي يك وسيله ارتودنسي است  در اين مقالات در مورد چگونگي دستيابي موفقيت آميز به اهداف زيبايي  درمان ارتودنسي با وسايل طراحي شده بر اساس اصول مكانيك پرداخته می شود اينجانب مفتخرم كه اين سري از مقالات را به محضر شما تقدیم می كنم

به منظور تعيين موارد غير طبيعي لازم است وضعيت نرمال و عادي شناخته شود در گذشته متخصص ارتودنسی ( دكتر ارتودنسي ) قضاوت خود را بر مبناي عكس هاي راديوگرافي قرار مى دادند و كمتر به پارامترهاي زيبايي اهميت داده مى شد  ولي امروزه این حرفه در آستانه يك تغيير  يك گرايش الگويي است كه به طور واضح اصول پايه فكري ارتودنسي و توجهات سنتي در زمينه تشخيص و طرح درمان را تغيير خواهد داد هنوز توجه و تأكيد خاص بر روي اجزا استخوان و دنداني معتبر است اما در حال حاضر توجه بيشتري به جنبه هاي زيبايي بافت نرم صورت لازم است در تلاش هاي صورت گرفته براي ايجاد يك زيبايي طبيعي  ( دكتر ارتودنسي )  بايد به دقت به تماميت  و كليت بيمار توجه نمايد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.