مقالات

نوع لبخند و ارتودنسی

نوع لبخند و ارتودنسی : میزان نمایان شدگی دندانی و لثه ای

پوشش لبی دندان های قدامی فک بالا در هنگام لبخندکامل دارای سه وضعیت قابل تمییز مشخص می باشد : لبخند های کوتاه ، متوسط و بلند شایعترین نوع ( که در حدود ٧٠٪ بالغین جوان وجود دارد ) لبخند متوسط است که در آن ١٠٠ تا ٧٠٪ دندان های قدامی فک بالا نمایان مى شود در لبخند کوتاه کمتراز ٧٥٪ دندانهای قدامی بالا در لبخند کامل هویدا شده و در حدود ٢٠٪ جمعیت جامعه چنین لبخندی یافت مى شود در حالی که لبخند بلند که در آن کل دندان های قدامی فکبالا به همراه نواری از لثه نمایان مى شود در ١٠٪ جمعیت وجود دارد متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) باید توجه داشته باشد با افزایش سن این تمایل وجود دارد که میزان پوشیدگی دندان های قدامی بالا توسط لب بالا زیاد مى شود و از این روى در صد موارد لبخند بلند در میان افراد جوان بیشتر بوده ودر میان بالغین مسن تر این در صد کمتر مى باشد در این زمینه همچنین تفاوت جنسی وجود دارد که بر اساس آن خط لبخند کوتاه به طور عمده از خصوصیات مردان و لبخند بلند غالبأ ازخصرصیات زنان است بیان این مطلب در ارتودنسی حایز اهمیت است که مقدار نمایان شدگی لبه لثه در هنگام  لبخند آن چنان که برای متخصص ارتودنسی ( دکتر ارتودنسی ) ممکن است قابل توجه باشد برای مردمنا خوشایند نیست و لذا باید دیده شدن لبه لثه در هنگام لبخند به میزان متوسط به عنوان یک تنوع قابل قبول که به خوبی در محدوده معمول روابط لب – دندان – فک خصو صأ در خانم ها پذیرفته شده در نظر گرفته شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.