مقالات

برگشت نتایج در ارتودنسی

فاکتور های بیولوژیک و مکانیکال زیادی میزان حرکت دندان در ارتودنسی را تعیین می نمایند چنين محيط فيزيولوژيك ديناميكي پيچيده اي نيز ميزان برگشتي كه متعاقب تكميل درمان ارتودنسي رخ خواهد داد را مشخص مي سازد برگشت را مي توان به صورت تمايل طبيعي دندان يا دندان ها براي باز گشتن به موقعيت أوليه قبل از درمانشان در قوس دنداني تعريف كرد متخصص ارتودنسي ( دكتر ارتودنسي ) مي داند كه عموما ميزان حركت ارتودنسي فعال دنداني به ميزان زيادي با امكان برگشت ارتباط دارد ( به عبارت ديگر مشكلات بيشتر منجر به تمايل بيشتر به برگشت نتايج درمان ارتودنسي مي شود). فاكتور هاي درگير در برگشت كلينيكي ارتودنسي عبارتند از مدت زمان اعمال نيرو يا فاصله اي كه دندان حركت مي نمايد همچنين نقش ألياف لثه اي و دوره زماني تغييرات استخوان متعاقب حركت ارتودنسي دندان نيز در مقدار نهايي برگشتي كه روي مي دهد حائز اهميت مي باشد ميزان برگشت حركت ارتودنسي در طي يك دوره حياتي از زمان بلافاصله پس از درمان ارتودنسي هنگامى كه دندان ها و ريشه هاي دنداني به موقعيت نهايي مطلوبشان حركت داده شده اند زياد مي باشد ( در مدت كوتاه پس از حركت ارتودنسي امكان برگشت بيشتر است) .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.